پرسشنامه ها پرسشنامه های مدیرانه پرسشنامه های کوتاه مقالات ترجمه شده سوالات مصاحبه تحلیل آماری
+989383351063
Email: modirane@gmail.com
فروشگاه اینترنتی مدیرانه
پرسشنامه ها پرسشنامه های مدیرانه پرسشنامه های کوتاه مقالات ترجمه شده سوالات مصاحبه تحلیل آماری
Iran
فروشگاه اینترنتی مدیرانه
پرسشنامه ها پرسشنامه های مدیرانه پرسشنامه های کوتاه مقالات ترجمه شده سوالات مصاحبه تحلیل آماری
Iran
modirane@gmail.com
00989383351063

پرسشنامه های کوتاه

در بعضی تحقیقات محقق برای جلوگیری از سوگیری در پاسخ ها به دلیل ازیاد سوالات پرسشنامه تمایل دارد که برای هر متغیر سوالاتی محدود مطرح نماید. در این قسمت ما پرسشنامه هایی با سوالات محدود از منابع مختلف گرداوری نموده و ارائه می دهیم.

 

نمایش: لیست/ شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
دانلود پرسشنامه آگاهی از برند بانک
پرسشنامه کوتاه آگاهی از برند دارای 4 سوال و برای بانک توسط آکر (1996) طراحی شده است. نحوه امتیازد..
30,000 ریال
دانلود پرسشنامه ارتباطات بین فردی
پرسشنامه ارتباطات بین فردی بر اساس پندی و گارنت (2006) طراحی که دارای سه سوال است و برای تحقیقاتی..
30,000 ریال
دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند خارجی
 پرسشنامه ارزش ویژه برند خارجی دارای 4 سوال و به صورت تک بعدی توسط 2010,Baumgarth & Schm..
30,000 ریال
دانلود پرسشنامه انگیزش کاری
پرسشنامه انگیزش کاری شامل 5 گویه و توسط رایت (wright,2004) طراحی شده و برای تحقیقاتی که نیازمند پ..
30,000 ریال
دانلود پرسشنامه تبلیغات دهانی
پرسشنامه تبلیغات دهانی دارای 3 گویه توسط ماکسهام و نته میر (2002) طراحی شده است و برای تحقیقاتی ک..
30,000 ریال
دانلود پرسشنامه توسعه شغلی
پرسشنامه توسعه شغلی بر اساس کونگ و همکاران (2011) طراحی که دارای چهار سوال اس..
60,000 ریال
دانلود پرسشنامه سفارشی سازی (محصولات/خدمات)
پرسشنامه سفارشی سازی (محصولات/خدمات) شامل 3 گویه و توسط (Coelho & Henseler,2012) طراحی شده و ..
60,000 ریال
دانلود پرسشنامه عملکرد نقش
این پرسشنامه از ویلیامز و اندرسون بوده و شامل 7 سوال پیرامون سنجش عملکرد در نقش می باشد. نحوه..
55,000 ریال
دانلود پرسشنامه قصد جابجایی (ترک خدمت)
پرسشنامه قصد جابجایی یا ترک خدمت (turnover intention) بر اساس کامن و همکاران (1979) طراحی که دارا..
60,000 ریال
دانلود پرسشنامه کیفیت
پرسشنامه کیفیت شامل 5 گویه و توسط (Coelho & Henseler,2012) طراحی شده و برای تحقیقاتی که نیازم..
60,000 ریال
Designed by VOLGHAN, Allrights reserved to Modirane.Ir