پرسشنامه ها پرسشنامه های مدیرانه پرسشنامه های کوتاه مقالات ترجمه شده سوالات مصاحبه تحلیل آماری
+989383351063
Email: modirane@gmail.com
فروشگاه اینترنتی مدیرانه
پرسشنامه ها پرسشنامه های مدیرانه پرسشنامه های کوتاه مقالات ترجمه شده سوالات مصاحبه تحلیل آماری
Iran
فروشگاه اینترنتی مدیرانه
پرسشنامه ها پرسشنامه های مدیرانه پرسشنامه های کوتاه مقالات ترجمه شده سوالات مصاحبه تحلیل آماری
Iran
modirane@gmail.com
00989383351063

مقالات ترجمه شده

در این قسمت می توانید از ترجمه مقالات جدید انگلیسی به فارسی در موضوعات مختلف مرتبط با رشته مدیریت بهره مند شوید. لازم به ذکر است که مقالاتی که در این بخش قرار گرفته اند به طور کامل ترجمه شده اند؛ به عبارتی ترجمه شامل ادبیات، روش تحقیق، بخش آماری و نتیجه گیری آن می باشد. اگر فقط می خواهید از ادبیات مطالب استفاده نمایید می توانید به بخش مقالات ترجمه شده 1 مراجعه فرمایید و ترجمه ها را با قیمت های پایین تر تهیه فرمایید.

Designed by VOLGHAN, Allrights reserved to Modirane.Ir