پرسشنامه ها پرسشنامه های مدیرانه پرسشنامه های کوتاه مقالات ترجمه شده سوالات مصاحبه تحلیل آماری
+989383351063
Email: modirane@gmail.com
فروشگاه اینترنتی مدیرانه
پرسشنامه ها پرسشنامه های مدیرانه پرسشنامه های کوتاه مقالات ترجمه شده سوالات مصاحبه تحلیل آماری
Iran
فروشگاه اینترنتی مدیرانه
پرسشنامه ها پرسشنامه های مدیرانه پرسشنامه های کوتاه مقالات ترجمه شده سوالات مصاحبه تحلیل آماری
Iran
modirane@gmail.com
00989383351063

مقالات ترجمه شده کامل

نمایش: لیست/ شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
دانلود ترجمه مقاله انگلیسی ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی
این فایل ترجمه مقاله هوش سازمانی و مدیریت انتشار سال 2008 بوده که شامل ترجمه کل مق..
100,000 ریال
دانلود ترجمه مقاله انگلیسی ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت (QFD) و فرایند تحلیلی شبکه (ANP) برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری
این فایل ترجمه مقاله فوق انتشار سال 2011 است که شامل ترجمه کل مقاله است. کل ترجمه 11 صفحه&nb..
100,000 ریال
دانلود ترجمه مقاله انگلیسی دانش ضمنی: بررسی و دستورالعمل های پژوهشی ممکن
این فایل ترجمه مقاله انگلیسی دانش ضمنی می باشد. مقاله اصلی شامل 11 صفحه و مربوط به سال 2012 می با..
100,000 ریال
دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری
این فایل ترجمه مقاله انگلیسی اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری در ق..
100,000 ریال
دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ ارتباط بین رهبری تحولی و رضایت شغلی کارکنان در میان کارکنان آکادمی (دانشگاه)
این فایل ترجمه مقاله فوق می باشد که شامل ترجمه کل مقاله است. کل ترجمه 6 صفحه می باشد و صفحات فایل..
100,000 ریال
دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ ارتباطات درون سازمانی و رهبری: رویکرد تعاملی
این فایل ترجمه مقاله ارتباطات درون سازمانی و رهبری: رویکرد تعاملی می باشد که شامل ترجمه..
100,000 ریال
دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ تاثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی روی قصد جابجایی کارکنان
این فایل شامل ترجمه مقاله تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی روی قصد جابجایی کارکنان می باشد که ک..
100,000 ریال
دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ توسعه رقابت از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستم های ERP
فایل ترجمه مقاله  شامل ترجمه کل مقاله است و مربوط به سال 2006 است. کل ترجمه 16 صفحه می باشد ..
100,000 ریال
دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ رفتارهای متجانس مدیریت دانش به عنوان منبع متمایز مزیت رقابتی
این فایل ترجمه کامل مقاله انگلیسی رفتارهای متجانس مدیریت دانش به عنوان منبع متمایز مزیت رقابتی می..
100,000 ریال
دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ سهم بازار و سیاست وجوه نقد
این فایل شامل فایل ترجمه کامل مقاله در قالب word 2003 و فایل مقاله اصلی به صورت زیپ شده می باشد. ..
100,000 ریال
دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ شیوه های سنجش خلق دانش
این فایل ترجمه کامل مقاله در قالب word 2003 می باشد مقاله مربوط به سال 2010 می باشد. مقاله اصلی آ..
100,000 ریال
دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار بهبود برای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
این فایل شامل ترجمه (word 2003)  در قالب 8 صفحه می باشد. فایل اصلی شامل 5 صفحه و مربوط به سا..
100,000 ریال
دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت
این فایل شامل ترجمه کامل مقاله فوق ( در قالب word 2003)  و 12 صفحه می باشد. فایل اصلی ش..
100,000 ریال
دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ نفوذ رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی بر یادگیری سازمانی
این فایل شامل ترجمه مقاله نفوذ رفتار شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی بر یادگیری سازمانی می باشد...
100,000 ریال
دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ نواوری در مدیریت بازار با بکارگیری هوش تجاری: معرفی چارچوب پیشنهادی
این فایل شامل ترجمه مقاله انگلیسی در 14 صفحه می باشد که اصل آن شامل 8 صفحه و مربوط به سال 20..
100,000 ریال
دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ هدفمندی و انگیزش برای تسهیم دانش
این فایل شامل ترجمه کل مقاله می باشد. مقاله اصلی شامل 12 صفحه، ترجمه آن 20 صفحه و مربوط به سال 20..
100,000 ریال
دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ هدفگذاری و ارزیابی عملکرد به عنوان ابزارهایی برای مدیریت استعداد
فایل اصلی این مقاله 5 صفحه و مربوط به سال 2012 است. تعداد صفحات ترجمه در قالب فایل word 2003 شامل..
100,000 ریال
دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛اثرات میانجی فرهنگ سازمانی بر روابط ميان رفتار رهبری و تعهد سازمانی و رضایت شغلی و عملکرد
این فایل شامل فایل ترجمه کامل مقاله می باشد. فایل اصلی مقاله مربوط به سال 2009 و به همراه نموداره..
100,000 ریال
دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛بررسی رابطه تعادل بین متغیرهای اقتصاد کلان و شاخص بازار سهام مالزی با استفاده از روش آزمون هاي مقادير كرانه اي
این  فایل شامل ترجمه کامل (در قالب word 2003) می باشد. فایل مقاله اصلی 10 صفحه و ترجمه آن 18..
100,000 ریال
دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛زمان بندی بازارIPO :مدارکی از عملکرد اجرایی
این فایل شامل ترجمه کل مقاله است. کل ترجمه 16 صفحه می باشد و صفحات فایل اصلی 11 صفحه  و مربو..
100,000 ریال
دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک نگرش بازاریابی بر مبنای اطلاعات مشتری
این فایل ترجمه کل مقاله است. کل ترجمه 7 صفحه می باشد و صفحات فایل اصلی 4 صفحه و مربوط به سال 2012..
100,000 ریال
دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛نقش ارتباطات و پشتیبانی مدیریت در پیاده سازی تولید ناب
این فایل شامل فایل ترجمه کامل به صورت word 2003 می باشد. فایل مقاله اصلی 17 صفحه و مربوط به سال 2..
100,000 ریال
دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس
این فایل شامل  ترجمه کامل مقاله انگلیسی می باشد. مقاله اصلی شامل 4 صفحه، ترجمه آن 7 صفحه و م..
100,000 ریال
دانلود ترجمه مقاله تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی
فایل ترجمه مقاله تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی، به صورت فایل word 2003 می باشد. ترجمه ..
100,000 ریال
Designed by VOLGHAN, Allrights reserved to Modirane.Ir