عنوان پرسشنامه موردنظر خود را وارد نمایید

تحلیل آماری مقالات، پایان نامه ها و طرح های پژوهشی شما با نرم افزارهای آموس (Amos)، لیزرل (Lisrel)، پی ال اس (PLS)، اس پی اس اس (SPSS) و روش های فازی اعم از AHP، دیمتل، دلفی فازی، تاپسیس و آنتروپی شانون پذیرفته می شود

خرید تمامی فایلها به صورت آنلاین، از طریق پرداخت الکترونیکی و دریافت فایل به صورت دانلود بعد از اتمام خرید می باشد.

پرسشنامه ها

پرسشنامه های مناسب برای پژوهش های شما
آرشیو محصولات

نظرات مشتریان

مشتریان درباره ما چه میگویند؟
با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

تیم پژوهشی مدیرانه با تخصص و تجربه کافی، مشاوره و  تحلیل آماری پایان نامه ها، مقالات و طرح های پژوهشی شما را می پذیرد.تحلیل ها زیر نظر اساتید دانشگاه انجام می شود.
modirane@gmail.com
09383351063