پرسشنامه های کوتاه

پرسشنامه های کوتاه برای پژوهش هایی که میخواهند برای یک متغیر از سوالات محدودی استفاده کنند یا به دلیل اینکه متغیرهای زیادی باید در پژوهش بسنجند تعداد سوالات پرسشنامه زیاد شده، بسیار مناسب است. همانطور که می دانید برای سنجش یک متغیر حدأقل تعداد سوالات، عدد 3 می باشد.

دسته‌بندی

با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

تیم پژوهشی مدیرانه با تخصص و تجربه کافی، مشاوره و  تحلیل آماری پایان نامه ها، مقالات و طرح های پژوهشی شما را می پذیرد.تحلیل ها زیر نظر اساتید دانشگاه انجام می شود.
modirane@gmail.com
09383351063