پرسشنامه های منبع دار

در این قسمت پرسشنامه های استاندارد یا منبع دار که قبلا در جریان کارهای پژوهشی معتبر استفاده شده اند، قرار داده می شود.

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی

با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

تیم پژوهشی مدیرانه با تخصص و تجربه کافی، مشاوره و  تحلیل آماری پایان نامه ها، مقالات و طرح های پژوهشی شما را می پذیرد.تحلیل ها زیر نظر اساتید دانشگاه انجام می شود.
modirane@gmail.com
09383351063